Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội ĐẾN UEB ĐỂ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP
01
Top 501-550 QS WUR 2023; Top 501-600 THE 2023. Top 1 Việt Nam các lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh và Khoa học Quản lý
02
Bằng cấp giá trị cấp bởi đại học số 1 Việt Nam và Các trường đại học đối tác hàng đầu Hoa Kỳ lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh
03
Miễn phí 100% học liệu, sử dụng Thư viện VNU hàng đầu Việt Nam
04
Chương trình đào tạo chất lượng cao định hướng ứng dụng. Giảng viên là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực
05
Nhiều hoạt động thực tập, thực tế, seminar và tọa đàm khoa học. Teabreak miễn phí trong mỗi buổi học
06
Đa dạng học bổng đầu vào, học bổng nghiên cứu giá trị cao
Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Hoạt động học viên - NCS
buv
buv
Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Video nổi bật