Thạc sĩ Kinh tế Chính trị - Hướng đi của những người dẫn đầu
Chương trình Thạc sĩ Kinh tế chính trị của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN mang đến những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kinh tế chính trị hiện đại, có tầm nhìn và có khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 
Chương trình Thạc sĩ Kinh tế chính trị là gì?

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế chính trị có kiến thức hệ thống, cơ bản về kinh tế chính trị hiện đại. Đó là những vấn đề kinh tế chính trị của quá trình phát triển của các quốc gia, kinh tế chính trị quốc tế về sở hữu, phân bổ và các nguồn lực và lợi ích của các nước lớn, các định chế kinh tế quốc tế, các tập đoàn xuyên quốc gia… và kinh tế chính trị Việt Nam về các thành phần kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập, quan hệ giữa nhà nước và thị trường, hội nhập quốc tế...

Lợi ích khi học Thạc sĩ Kinh tế chính trị tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Nâng cao kiến thức chuyên môn

Chương trình thạc sĩ Kinh tế chính trị giúp học viên hiểu được những kiến thức triết học với tư cách là nền tảng để người học hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học. Học viên có khả năng hiểu và sử dụng các kiến thức cơ sở ngành (Lý thuyết kinh tế học vi mô, Lý thuyết kinh tế học vĩ mô, Lịch sử kinh tế Việt Nam, Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng cao…) và liên ngành (Chính trị và phát triển, Môi trường và phát triển, Kinh tế chính trị về nền kinh tế tri thức, Tăng trưởng kinh tế và phát triển con người, Phân tích chính sách kinh tế - xã hội nâng cao…) để tiếp thu các kiến thức kinh tế chính trị hiện đại.

Học viên nắm chắc kiến thức chuyên sâu về kinh tế chính trị qua các môn học như Kinh tế chính trị của sự phát triển, Toàn cầu hóa và kinh tế chính trị quốc tế, Kinh tế chính trị Việt Nam, Sở hữu trong nền kinh tế thị trường, Phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường, Kinh tế chính trị về hội nhập quốc tế…

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Học viên tốt nghiệp chương trình  Thạc sĩ Kinh tế chính trị được trang bị các kỹ năng như khả năng tư duy logic, tư duy hệ thống và liên nghành; có khả năng giải thích, truyền bá và tham gia triển khai thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có năng lực phân tích và kiến nghị xử lý các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội dưới góc độ Kinh tế chính trị và những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước: Với những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất được đào tạo, những hiểu biết cơ bản, hệ thống về đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước, thạc sĩ Kinh tế chính trị hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước. Học viên có thể làm việc trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, từ địa phương cho đến Trương ương.

Chuyên viên của các tổ chức kinh tế, xã hội: Với những kiến thức mang tính liên ngành, thạc sĩ Kinh tế chính trị có thể làm việc tại các cơ quan tổ chức tư vấn kinh tế, các tổ chức hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế quốc tế tại Việt Nam, có thể trở thành chuyên viên triển khai và giám sát thực hiện các quyết định quản lý trong các tổ chức, triển vọng có thể trở thành các chuyên gia phân tích chính sách, các nhà tư vấn và quản lý kinh tế, xã hội cấp cao.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu kinh tế: Với những kiến thức cơ bản, hệ thống, thạc sĩ Kinh tế chính trị có khả năng nghiên cứu và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội. Đồng thời, học viên cũng có những kỹ năng cần thiết để truyền đạt các tri thức, hiểu biết của mình. Vì vậy, Thạc sĩ Kinh tế chính trị có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan truyền thông, các trường đại học khối ngành kinh tế; có thể trở thành nghiên cứu viên, biên tập viên, giảng viên, tham gia nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề kinh tế, đặc biệt là kinh tế chính trị hiện đại.

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế chính trị

 
Thông tin học bổ sung kiến thức dự thi sau đại học đợt 1 năm 2019:

Lớp 1: Thời gian thu hồ sơ từ 15/10/2018 - 30/11/2018

Dự kiến khai giảng: 08/12/2018

Lớp 2: Thời gian thu hồ sơ từ 04/12/2018 - 31/01/2019 và 11/02/2019 - 28/02/2019

Dự kiến khai giảng: 02/03/2019

Hotline liên hệ: 0913 486 773

 
 
Linh Nguyễn
Bài viết khác: