Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Ban hành kèm theo Quyết định số 769/QĐ-ĐHQGHN, ngày 13/3/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

>> Xem hoặc download thông tin chi tiết tại đây.

Bài viết khác: