Quyết định về mức thu học phí của lớp học bổ sung kiến thức năm 2020

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN ra Quyết định số 3277/QĐ-ĐHKT ngày 06/11/2019 về việc mức thu học phí của lớp học bổ sung kiến thức năm 2020: Quyết định đã Quy định mức thu học phí học bổ sung kiến thức cho những đối tượng có nhu cầu đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phải học bổ sung kiến thức là: 415.000đ/tín chỉ (Bốn trăm mười lăm ngàn đồng/tín chỉ)
 
Tải quyết định tại đây >>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Bài viết khác: