Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
Ban hành kèm theo Quyết định số 718/QĐ-ĐT, ngày 12/3/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

>> Xem hoặc download thông tin chi tiết tại đây.

Bài viết khác: