Các mốc tuyển sinh sau đại học năm 2021 của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

1. Thời gian tuyển sinh:

Năm 2021, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức hai đợt tuyển sinh sau đại học:  

Đợt 1 thi tuyển vào các ngày 17 và 18/04/2021,  tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 17/4 đến 29/04/2021.

Đợt 2 thi tuyển vào các ngày 11 và 12/9/2021,  tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 11/9 đến 25/9/2021.

Lịch tuyển sinh chi tiết:

Đợt 1:

Trình độ

Công việc

Thời gian

Thạc sĩ

Tập trung thí sinh, thi môn Cơ bản/ bài thi Đánh giá năng lực/bài viết xử lý tình huống

Sáng thứ Bảy, 17/4/2021

Thi môn Cơ sở

Chiều thứ Bảy, 17/4/2021

Thi môn Ngoại ngữ

Sáng Chủ nhật, 18/4/2021

Tiến sĩ

Xét tuyển tiến sĩ

Từ ngày 17/4 đến 29/4/2021

 

Đợt 2

Trình độ

Công việc

Thời gian

Thạc sĩ

Tập trung thí sinh, thi môn Cơ bản/ bài thi Đánh giá năng lực/bài viết xử lý tình huống

Sáng thứ Bảy, 11/9/2021

Thi môn Cơ sở

Chiều thứ Bảy, 11/9/2021

Thi môn Ngoại ngữ

Sáng Chủ nhật, 12/9/2021

Tiến sĩ

Xét tuyển tiến sĩ

Từ ngày 11/9 đến 25/9/2021

 

Bài viết khác: