Thông tin Tuyển sinhĐào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Đăng ký bổ sung kiến thức

Thông tin liên hệ

Địa chỉ :
Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email :
tuyensinhsaudaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

Điện thoại :
Văn phòng: (84.24) 37547506 (máy lẻ: 305, 315, 666, 888)
Hotline: 0913 486773, 0981478477

Các môn thi tuyển

TT

Ngành/Chuyên ngành

Chỉ tiêu cả năm

Các môn thi tuyển

Ngoại ngữ

Môn cơ bản

Môn cơ sở

1

Tài chính - Ngân hàng

70

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Kinh tế học

2

Quản lý kinh tế

140

Tiếng Anh

Kinh tế chính trị

Quản trị học

3

Quản trị kinh doanh

80

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Quản trị học

4

Kinh tế quốc tế

25

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Kinh tế quốc tế

5

Kinh tế chính trị

25

Tiếng Anh

Triết học Mác – Lênin

Lịch sử các học thuyết kinh tế

6

Quản trị các tổ chức tài chính

35

Tiếng Anh(1)

Xét duyệt hồ sơ

7

Kinh tế biển

30

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Kinh tế học

8

Kế toán

30

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Nguyên lý kế toán

9

Chính sách công và phát triển

30

Tiếng Anh

Đánh giá năng lực

Kinh tế học
1
Tư vấn tuyển sinh 2018